Komornik Siedlce Katarzyna Bogutyn

Komornik Siedlce - logo

Katarzyna Bogutyn Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Czym przede wszystkim kierować się przy wyborze komornika?

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel, czyli osoba na rzecz której zasądzono świadczenie, zwykle jest to świadczenie pieniężne, decyduje czy skierować sprawę do komornika w celu przymusowego odzyskania należności. 

Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy dłużnik wcale nie spłaca swojego zobowiązania, spłaca je nieterminowo lub w ratach, które nie satysfakcjonują wierzyciela. Chcąc odzyskać zasądzone na swoją rzecz świadczenie, z perspektywy wierzyciela nazywane wierzytelnością, a z perspektywy dłużnika – długiem, jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do komornika. 

Pozostaje kwestia wyboru, któremu komornikowi zlecić odzyskanie należności.
O wyborze komornika decyduje wierzyciel, korzystając z prawa wyboru komornika. Należy przy tym pamiętać, że prawo to jest uzależnione od miejsca zamieszkania dłużnika (jeśli dłużnikiem jest osoba fizyczna) lub jego siedziby (jeśli dłużnikiem jest osoba prawna, np. spółka z o.o.). Wierzyciel, biorąc pod uwagę adres dłużnika powinien wybrać komornika, do którego złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. 

Może być to dowolny komornik prowadzący kancelarię w obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Wybierając komornika spoza właściwości sądu rejonowego należy we wniosku zamieścić wzmiankę o wyborze komornika, np. “Wyboru komornika dokonuję na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych”. 

Warto pamiętać, że właściwość sądów apelacyjnych nie pokrywa się z podziałem administracyjnym województw, i tak dla dłużnika zamieszkującego np. w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim czy Radomiu, właściwym jest Sąd Apelacyjny w Lublinie, zatem sprawy przeciwko temu dłużnikowi na podstawie wyboru wierzyciela może prowadzić każdy komornik działający przy sądzie rejonowym podlegającym terytorialnie pod właściwość Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
W przypadku zaległości w prowadzonych postępowaniach niektórzy komornicy mogą przyjmować wyłącznie sprawy z rewiru. Taką informację wierzyciel może sprawdzić na stronie sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Informacje te są aktualizowane przez sąd co 6 miesięcy, po złożeniu stosownych danych statystycznych przez komorników. 

Niektóre rodzaje spraw są jednak zastrzeżone dla komornika działającego w rewirze dłużnika, tzn. przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Do spraw tych należą sprawy dotyczące egzekucji z nieruchomości, wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, eksmisji, oraz spraw, do których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio.