Możliwe sposoby spłaty zadłużenia:

1. Przelew bankowy na rachunek bankowy kancelarii

Odbiorca:
Komornik Katarzyna Bogutyn

Nr rachunku:
88 1600 1417 1861 5202 3000 0001
(
BNP Paribas S.A.)

Tytuł przelewu: 
Należy wpisać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko, np. „KM 101/23 Jan Kowalski”.
Jeśli sygnatura sprawy nie jest znana, wpisać imię i nazwisko oraz nr PESEL dłużnika.

Nr rachunku dla przelewów z zagranicy:
SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL88 1600 1417 1861 5202 3000 0001

2. Wpłata na poczcie

Dane do wpłaty takie same jak w przypadku przelewu bankowego.

3. Wpłata gotówką w kasie kancelarii

UWAGA!

Na etapie postępowania komorniczego wszelkich wpłat należy dokonywać na konto komornika, a nie wierzyciela.
Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wpłata na konto wierzyciela nie pozwoli dłużnikowi na uniknięcie kosztów postępowania egzekucyjnego.