Wzory wniosków do komornika - kliknij tytuł aby pobrać

Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji

Wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą.
Wersja edytowalna w formacie .doc

Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji (alimenty)

Jeśli sprawa dotyczy świadczeń alimentacyjnych - wypełnij ten wniosek i przyślij lub złóż bezpośrednio w kancelarii jeśli chcesz, żebyśmy zajęli się Twoją sprawą dotyczącą alimentów. Wniosek do komornika o alimenty.
Wersja edytowalna w formacie .doc

Oświadczenie o wyborze komornika

Jeśli adres zamieszkania dłużnika znajduje się poza rewirem działania kancelarii - wypełnij i załącz do wniosku o wszczęcie egzekucji poniższe oświadczenie. Właściwość miejscową możesz sprawdzić poniżej.

Wniosek ogólny do komornika

Użyj tego wniosku jeśli chcesz złożyć podanie lub prośbę do komornika.

Wzór odpowiedzi pracodawcy na zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Użyj tego szablonu jeśli jesteś pracodawcą i chcesz udzielić odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia otrzymane od komornika.
Wersja edytowalna w formacie .doc