Dlaczego bank nie realizuje od razu zajęcia komorniczego?

Zdarza się, że dłużnicy są przekonani, że zajęcie komornicze na koncie jest realizowane automatycznie, tzn. że bank zajmie wszelkie środki znajdujące się na rachunku i od razu przekaże je komornikowi. Tym samym dłużnik jest przekonany, że bank spłaci zadłużenia z dostępnych środków i sprawa zostanie zakończona. Tak się jednak nie dzieje, a komornik wciąż prowadzi egzekucję, m.in. kieruje zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę lub emerytury.

Należy pamiętać, że komornik w chwili zajęcia środków na rachunku bankowym nie wie, czy znajdują się tam pieniądze. Do czasu otrzymania przelewu od banku komornik podejmuje zatem szereg dodatkowych czynności, zwiększając tym samym koszty postępowania. W przypadku chęci spłaty zadłużenia poprzez realizację zajęcia przez bank, należy złożyć w banku dyspozycję realizacji zajęcia komorniczego. Banki dają taką możliwość poprzez złożenie dyspozycji w aplikacji mobilnej, serwisie transakcyjnym lub bezpośrednio w placówce oddziału.

W przypadku niezłożenia przez dłużnika dyspozycji przekazania środków komornikowi, pieniądze zostaną przekazane z banku do komornika nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajęciu i tylko wtedy, jeśli środki zgromadzone na koncie przekraczają kwotę wolną od zajęcia.