Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym?

Ile może zająć komornik w 2024 roku?

Kwota wolna to wysokość środków, do których można wypłacić swoje pieniądze lub obciążyć rachunek, gdy jest on zajęty przez komornika. Wysokość kwoty wolnej jest inna w każdym roku, gdyż jest ona uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota wolna odpowiada wartości 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2021 r. wynosiło ono 2800 zł, w 2022 r. 3010 zł, w pierwszej połowie 2023 r. wynosiło 3490 zł, a w drugiej połowie 2023 roku wynosiło 3600 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4242 zł brutto, dlatego kwota wolna od zajęcia wynosi 3181,50 zł. Od stycznia 2024 roku można zatem wypłacić z konta lub wydać kwotę 3181,50 zł miesięcznie (75% z 4242 zł).

Jeśli środki w danym miesiącu są mniejsze od kwoty 3181,50 zł bank nie przekaże komornikowi żadnych pieniędzy.

Jeśli np. stan konta w danym miesiącu wynosi 3500 zł, to bank przekaże komornikowi nadwyżkę ponad kwotę wolną, czyli 318,50 zł. W przypadku chęci spłaty zadłużenia z kwoty wolnej należy złożyć w banku stosowną dyspozycję.

Ograniczenie egzekucji wynikające z kwoty wolnej od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów (sprawy prowadzone przez komorników pod sygnaturą akt KMP).