Jak odzyskać dług przez komornika?

Chcąc odzyskać swoją należność (z perspektywy dłużnika jest to dług, a z perspektywy wierzyciela – wierzytelność) po uzyskaniu tytułu wykonawczego należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, załączając oryginał tego tytułu oraz ewentualnie pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa reprezentujący wierzyciela pełnomocnik. 

Podstawą prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny (np. Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach, Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Dokumenty, tzn. wniosek egzekucyjny i oryginał tytułu wykonawczego należy wysłać listem poleconym na adres komornika lub złożyć bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się przy ul. Kazimierzowska 106 w Siedlcach na I piętrze.

Wzór wniosku egzekucyjnego można pobrać z naszej strony: