Czy komornik może zablokować konto bankowe?

Komornik blokuje konto bankowe, ponieważ prowadzi wobec posiadacza konta postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji do kancelarii musiał wpłynąć wcześniej wniosek egzekucyjny od wierzyciela (np. banku lub firmy pożyczkowej) wraz z postanowieniem sądu, zasądzającym określoną kwotę pieniężną, którą dłużnik ma obowiązek spłacić. 

Zajęcie konta bankowego należy do najczęściej stosowanych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Wierzyciel ma bowiem prawo wskazania we wniosku egzekucyjnym sposobów, z których komornik ma prowadzić egzekucję. Może być to jeden, wszystkie lub kilka sposobów egzekucji, m.in. ze wspomnianego rachunku bankowego, czyli blokada konta, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z wynagrodzenia, z ruchomości, z nieruchomości. W przypadku, gdy jeden ze sposobów okaże się skuteczny, komornik nie musi dokonywać dalszych czynności, tzn. jeśli bank spłaci zajęcie w całości, komornik zakończy postępowanie a dłużnik pozbędzie się blokady.

Zdarza się, że dłużnik nie ma wiedzy o wydanym przez sąd orzeczeniu, tym samym o grożącej mu egzekucji komorniczej, ponieważ nie odbierał korespondencji lub zmienił miejsce zamieszkania, więc o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu dowiaduje się przez blokadę konta bankowego. W takim przypadku należy skontaktować się z kancelarią w celu uzyskania informacji o postępowaniu i ustalenia spłaty zadłużenia. Więcej na temat tego, dlaczego komornik zajmuje konto bez wcześniejszego poinformowania dłużnika, dowiesz się na tej stronie.