Czy komornik może zająć konto bez wcześniejszego powiadamiania?

Tak. Komornik może zająć konto bankowe bez wcześniejszego powiadomienia posiadacza rachunku, ponieważ egzekucja wiąże się z przymusowym odebraniem długu i przekazaniem go wierzycielowi. Dlatego też dłużnik jest zwykle zaskoczony zajęciem konta i zablokowaniem przez bank znajdujących się na nim środków. 

Wpływ zajęcia do banku przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wynika także z uwarunkowań technicznych prowadzonego postępowania, ponieważ od kilku lat komunikacja między komornikiem a bankiem odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez system Krajowej Izby Rozliczeniowej. Natomiast komunikacja z dłużnikiem przebiega poprzez wysyłanie listów poleconych za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takiej sytuacji właściwie zawsze zajęcie kierowane do banku dotrze wcześniej niż tradycyjny list zawiadamiający o wszczęciu egzekucji.

Ewentualnej obronie praw dłużnika służyć ma wstrzymanie się banku z przekazaniem pieniędzy komornikowi przez 7 dni od wpływu zajęcia do banku. W tym czasie dłużnik może odebrać kierowaną do niego korespondencję i zapoznać się ze sprawą. Jeśli dłużnik zmieniał w ostatnim czasie miejsce zamieszkania, należy skontaktować się z kancelarią i wskazać adres zamieszkania, pod który kancelaria prześle wszelkie dokumenty dotyczące sprawy. Kolejnym środkiem ochrony dłużnika jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym, o której dowiesz się na tej stronie.